REGULAMIN

 1. Upoważniony do połowu ryb jest zobowiązany do postepowania zgodnie z Ustawa o rybactwie śródlądowym oraz zarządzeniami dzierżawcy jeziora.
 2. Upoważnienie umożliwia połów dwoma wędkami lub spinningiem wyłącznie w porze dziennej, tj. od wschodu do zachodu słońca, polowy w nocy wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z dzierżawca jeziora (tel. 502 659 578).
 3. Pozwolenia dobowe trwają od godziny 12 do 12 dnia następnego.
 4. Na Jeziorze Lipowym-Dudylany należy posiadać obowiązkowo grubą matę wędkarską lub kołyskę, podbierak karpiowy duży, odkażacz dla ryb. Ryby przeznaczone do wypuszczenia lub do sesji zdjęciowej należy przetrzymywać w specjalnym worku karpiowym w wodzie. Brak w/w sprzętu będzie skutkował odebraniem zezwolenia na połów.
 5. Zezwolenie należy okazywać na zadanie Państwowej Straży Rybackiej, osób upoważnionych przez dzierżawce jeziora oraz innych upoważnionych służb.
 6. SEZON LETNI LETNI TRWA OD 1 MARCA DO 31 GRUDNIA A SEZON ZIMOWY TRWA OD 1 GRUDNIA DO 31 MARCA (TYLKO POŁOWY Z LODU)
 7. SEZON NA JEZIORZE LIPOWYM-DUDYLANY TRWA CAŁY ROK BEZ OKRESU ZIMOWEGO.
 8. Korzystając ze stanowiska wędkarskiego, należy je przed połowem oczyścić ze śmieci i pozostawić niezanieczyszczone, zachowanie czystości dotyczy także miejsc postoju i dróg dojazdowych. Każdy wędkarz zobowiązany jest sprzątać i zabierać swoje śmieci.
 9. Osoby upoważnione są zobowiązane do przestrzegania zasad korzystania z lasów zgodnie z Ustawa o lasach a w szczególności do przestrzegania zakazu: zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, rozkopywania gruntu, hałasowania, używania sygnałów dźwiękowych, rozniecania ognia i korzystania z otwartego płomienia oraz konserwacji lodzi i skrobania ryb na brzegu.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje cofniecie upoważnienia bez odszkodowania oraz nałożenie kar Pieniężnach w wymiarze: połów bez zezwolenia 500 PLN, połów ryb powyżej dziennego limitu, poniżej lub powyżej wymiaru ochronnego każda sztuka 500 PLN.
 11. Obowiązuje zakaz połowu metoda treningowa.
 12. Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na sprawdzenie posiadania zezwolenia a także posiadania odpowiedniego sprzętu wędkarskiego i środka transportu.
 13. Dzierżawca łowiska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże czy zniszczenia.

TABELA LIMITÓW I WYMIARÓW OCHRONNYCH RYB

JEZIORO BUSINO (SYPNIEWKO)

JEZIORO BAGIENNE

JEZIORO KOWAL

GATUNEK
RYB
WYMIAR
OCHRONNY
OKRES
OCHRONY
DZIENNY
LIMIT
KARAŚ
KARP do 35 cm, powyżej 55 cm 1 szt.
LESZCZ do 3 kg
LIN do 30 cm 2 szt.
OKOŃ do 15 cm do 3 kg
PŁOĆ
SANDACZ zakaz zabierania zakaz zabierania
WZDRĘGA do 15 cm do 3 kg
SZCZUPAK do 55 cm powyżej 85 cm 01.01-30.04 2 szt.
WĘGORZ do 50 cm 1 szt.

Pozostałe gatunki ryb – w limicie dziennym do 2 kg


TABELA LIMITÓW I WYMIARÓW OCHRONNYCH RYB
JEZIORO LIPOWE-DUDYLANY ŁOWISKO SPECJALNE

GATUNEK
RYB
WYMIAR
OCHRONNY
OKRES
OCHRONY
DZIENNY
LIMIT
KARAŚ całkowity zakaz zabierania
KARP całkowity zakaz zabierania
LESZCZ do 3 kg
LIN całkowity zakaz zabierania
OKOŃ do 15 cm do 3 kg
PŁOĆ
SANDACZ zakaz zabierania zakaz zabierania
WZDRĘGA do 15 cm do 3 kg
SZCZUPAK do 55 cm powyżej 85 cm 01.12-30.04 1 szt.
WĘGORZ do 50 cm 1 szt.

Pozostałe gatunki ryb – w limicie dziennym do 2 kg