1. Upoważniony do połowu ryb jest zobowiązany do postępowania zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym oraz zarządzeniami dzierżawcy jeziora.

2. Upoważnienie umożliwia połów dwoma wędkami lub spinningiem wyłącznie w porze dziennej, tj. od wschodu do zachodu słońca, połowy w nocy wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z dzierżawcą jeziora (tel. 502 659 578).

3. Zezwolenie należy okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, osób upoważnionych przez dzierżawcę jeziora oraz innych upoważnionych służb.

4. SEZON LETNI LETNI TRWA OD 1 KWIETNIA DO 30 LISTOPADA A SEZON ZIMOWY TRWA OD 1 GRUDNIA DO 31 MARCA

5. Korzystając ze stanowiska wędkarskiego, należy je przed połowem oczyścić ze śmieci i pozostawić niezanieczyszczone, zachowanie czystości dotyczy także miejsc postoju i dróg dojazdowych.

6. Osoby upoważnione są zobowiązane do przestrzegania zasad korzystania z lasów zgodnie z Ustawą o lasach a w szczególności do przestrzegania zakazu: zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, rozkopywania gruntu, hałasowania, używania sygnałów dźwiękowych, rozniecania ognia i korzystania z otwartego płomienia oraz konserwacji łodzi i skrobania ryb na brzegu.

7. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje cofnięcie upoważnienia bez odszkodowania oraz nałożenie kar pieniężnych w wymiarze: połów bez zezwolenia 300 PLN, połów ryb powyżej dziennego limitu, poniżej wymiaru ochronnego każda sztuka 50 PLN.

8. Obowiązuje zakaz połowu metodą trolingową.

TABELA LIMITÓW I WYMIARÓW OCHRONNYCH RYB
JEZIORO BUSINO (SYPNIEWKO)

GATUNEK
RYB
WYMIAR
OCHRONNY
OKRES
OCHRONY
DZIENNY
LIMIT
KARAŚ
KARP do 35 cm, od 60 cm 1 szt.
LESZCZ do 3 kg
LIN do 30 cm 2 szt.
OKOŃ do 15 cm do 3 kg
PŁOĆ
SANDACZ do 45 cm 01.01-31.05 1 szt.
WZDRĘGA do 15 cm 01.11-30.06 do 3 kg
SZCZUPAK do 55 cm 01.12-30.04 2 szt.
WĘGORZ do 50 cm 15.06-15.07 1 szt.

Pozostałe gatunki ryb – w limicie dziennym do 2 kg


TABELA LIMITÓW I WYMIARÓW OCHRONNYCH RYB
ŁOWISKO TRZY JEZIORA

GATUNEK
RYB
WYMIAR
OCHRONNY
OKRES
OCHRONY
DZIENNY
LIMIT
KARAŚ całkowity zakaz zabierania
KARP całkowity zakaz zabierania
LESZCZ do 3 kg
LIN całkowity zakaz zabierania
OKOŃ do 15 cm do 3 kg
PŁOĆ
SANDACZ do 45 cm 01.01-31.05 1 szt.
WZDRĘGA do 15 cm 01.11-30.06 do 3 kg
SZCZUPAK do 55 cm 01.12-30.04 1 szt.
WĘGORZ do 50 cm 15.06-15.07 1 szt.

Pozostałe gatunki ryb – w limicie dziennym do 2 kg

FACEBOOK
YOUTUBE