lowiskotrzyjeziora.pl E-ZEZWOLENIA MINI
ŁOWISKO TRZY JEZIORA
http://lowiskotrzyjeziora.pl/zezwolenia/
Pomoc techniczna: +48 502659578
E-Zezwolenie
Płatność
Wydruk

REGULAMIN

 1. System dostępny pod adresem http://www.lowiskotrzyjeziora.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb wędką.
 2. System udostępnia zezwolenia okresowe na wędkowanie: jednodniowe, 7-dniowe, sezonowe.
 3. Warunkiem niezbędnym uzyskania zezwolenia na wędkowanie w systemie on-line jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne dla osób posiadających kartę wędkarską (dotyczy jeziora Busino).
 5. Walory zakupu E-Zezwoleń w oparciu o system płatności on-line:
  1. płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłat za wędkowanie.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-line nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  3. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl). W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • - moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
   • - moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 6. Po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU, E-zezwolenie dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.
 7. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status przyciskiem [Sprawdź stan transakcji] na stronie, do której zostaje klient skierowany.
 8. Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze lowiskotrzyjeziora.pl.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze CONSULTING KRZYSZTOF STAWECKI, NIP: 697-212-95-00, REGON: 30096801, adres ul.Serbska 12A/15, 61-696 Poznań, lub pod numerem telefonu: +48 502659578.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CONSULTING KRZYSZTOF STAWECKI, adres ul.Serbska 12A/15, 61-696 Poznań (zwanym dalej: "Sprzedawcą") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony Sprzedawcy znajdującej się pod adresem www http://www.lowiskotrzyjeziora.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 12. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Sprzedawcę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez podmiotom trzecim.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
TRANSAKCJE OBSŁUGUJE
PayU - Bezpieczne patnoci internetowe
ŁOWISKO TRZY JEZIORA
CONSULTING KRZYSZTOF STAWECKI
ul.Serbska 12A/15, 61-696 Poznań, tel. +48 502659578
NIP: 697-212-95-00, REGON: 30096801, Adres e-mail: